[vc_row][vc_column][vc_column_text]   تعریف پست سازمانی : وفق تعریف قوانین استخدامی کشوری، پست سازمانی عبارت است از محلی که در سازمان، وزارت خانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده است. اعم از اینکه دارای متصدی باشد یا بدون متصدی باشد. پست هایی که جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پستها خلاف قانون است. موسسات دولتی موظفند سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پستهای سازمانی کلیه واحدهای تابعه خود تهیه کنند و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور(جهت تصویب) تسلیم نمایند.  انواع پست های سازمانی : پست های رسمی : پرسنل سازمان بعد از انتصاب می توانند در پست رسمی قرار گیرند. پست های موقت : پست های سرپرستی که می تواند حداکثر...

بیستر بخوانید