برای تهیه لیست افراد غایب در سازمان در روز مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی گزارشها وارد فرم "گزارش پرسنل غایب در سازمان" شوید . ۲- تاریخ مورد نظر را در فیلد "در تاریخ" ثبت کنید و کلید Enter را بزنید. با این کار لیستی از پرسنلی که در تاریخ تعیین شده در گزارش، ساعت ورود و خروج ثبت نکرده اند نمایش داده می شود. نکته ۱: با تنظیم لیست بازشدنی "واحد سازمانی" می توانید افراد غایب در یک واحد خاص را مشاهده کنید. نکته ۲: با تنظیم لیست بازشدنی "نوع استخدام" می توانید افراد غایب با نوع استخدام مورد نظر را مشاهده کنید....

بیشتر بخوانید