برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- در فرم مدیریت گروه های کاری در تنظیمات مرتبط با فرم شماره ۵۷ چک باکس "زمان پردازش خودکار اطلاعات کارکرد" را برای گروه...

بیستر بخوانید

قبل از ارسال عوامل کارکرد لازم است تا قبلا معادل هر یک از عوامل کارکرد موجود در سیستم حضور و غیاب جهت ارسال به سیستم حقوق و دستمزد تعیین شده...

بیستر بخوانید