برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- در فرم مدیریت گروه های کاری در تنظیمات مرتبط با فرم شماره ۵۷ چک باکس "زمان پردازش خودکار اطلاعات کارکرد" را برای گروه کاری مورد نظر مارک کنید. ۲- تنطیم فوق الذکر را انتخاب نموده و کلید عدد مرتبط را بزنید. ۳- در فرم باز شده زمانی که برای محاسبات خودکار درنظر گرفته اید بصورت عدد صحیح وارد کنید. به عنوان مثال برای ساعت ۱۱ شب عدد ۱۳۸۰  (۲۳*۶۰) را وارد کنیدو کلید تائید را بزنید. با انجام مراحل فوق، سیستم در زمان تعیین شده ( بر اساس تاریخ سیستم عامل) پردازش کارکرد ماهانه را در دوره جاری (بر اساس تاریخ سیستم عامل) انجام خواهد داد. نکته:  برای انجام محاسبات خودکار، سیستم حضور و غیاب می بایست با نام کاربری مرتبط با گروه کاری تنظیم شده، باز...

بیشتر بخوانید

قبل از ارسال عوامل کارکرد لازم است تا قبلا معادل هر یک از عوامل کارکرد موجود در سیستم حضور و غیاب جهت ارسال به سیستم حقوق و دستمزد تعیین شده باشد. با اینکار مشخص خواهد شد که مقدار هر یک از عوامل کارکرد حضور و غیاب پس از ارسال در کدام یک از عوامل کارکرد سیستم حقوق و دستمزد ثبت خواهد شد. در صورتی که تعیین عوامل مرتبط  در سیستم حقوق و دستمزد قبلا انجام نشده است مراحل زیر را انجام دهید : ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "عوامل کارکرد" شوید. ۲- عامل مورد نظر را انتخاب و بروی کلید ویرایش کلیک کنید و معادل عامل کارکرد در سیستم حقوق و دستمزد را از لیست باز شدنی "عامل مرتبط" انتخاب کنید. مراحل ذکر شده در بالا را برای کلیه عوامل کارکرد در سیستم حضور و غیاب...

بیشتر بخوانید