پردازش اولیه اطلاعات کارت ساعت به تفکیک نوع استخدام، واحد سازمانی، گروه قوانین و گروه تردد خاص قابل انجام می باشد . برای این کار کافی است تا از منوی کارکرد وارد "فرم کارکرد روزانه" شوید و با استفاده از لیست های بازشدنی مربوط به استخدام / واحد سازمانی/ گروه تردد / گروه قوانین ، مقدار مورد نظر را انتخاب و سپس بروی کلید "دریافت و پردازش اطلاعات"کلیک کرده و در فرم باز شده، مقادیر تاریخ شروع و پایان را تنظیم و بروی کلید "پردازش اولیه اطلاعات کارت ساعت" کلید کنید. با این کار پردازش اولیه اطلاعات کارت ساعت تنها برای پرسنل فیلتر شده انجام خواهد شد . نکته : در صورتی که پردازش کارکرد ماهانه برای پرسنل انتخابی در بازه تاریخی تعیین شده وجود داشته باشد، سیستم اقدام به پردازش اولیه کارت ساعت نخواهد کرد . ...

بیشتر بخوانید