پس از اینکه پردازش اطلاعات برای دوره محاسباتی مورد نظر انجام گرفت برای جلوگیری از حذف اطلاعات پردازش شده، می توان محاسبات را بست. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "کارکرد روزانه" شوید و دوره محاسباتی مورد نظر را از لیست بازشدنی "دوره" انتخاب کنید. ۲- بروی کلید "محاسبات ماهانه" کلیک کرده و در cm فرم گزینه "بستن محاسبات انجام شده برای همه استخدام ها" را انتخاب کنید. با اینکار محاسبات انجام شده بسته خواهد شد و تا زمان باز کردن مجدد آن ، قابل حذف نخواهد بود. نکته۱: تنها کاربرانی قادر به باز و بسته کردن محاسبات خواهند بود که دسترسی اینکار به انها اعطا شده باشد. برای آگاهی از نحوه اعطاء دسترسی به پرسش و پاسخ کد مراجعه کنید. نکته۲: برای باز کردن محاسبات، در cm فرم "محاسبات ماهانه" گزینه "باز شدن محاسبات برای همه استخدامها" را انتخاب...

بیشتر بخوانید

هنگامی که ارتباط کارت ساعت با نرم افزار حضور و غیاب به صورت برخط باشد، جهت انتقال و نمایش اطلاعات دریافت شده از کارت ساعت می بایست مراحل زیر انجام شود : ۱-  از منوی کارکرد وارد "فرم کارکرد روزانه" شوید و برروی کلید "دریافت و پردازش اطلاعات" کلیک کنید و یا از منوی کارکرد وارد فرم "دریافت اطلاعات کارت ساعت" شوید. ۲- بازه تاریخی مورد نظر که قصد دارید اطلاعات کارت ساعت در بازه منتقل شود را وارد کنید . ۳- بروی کلید "انتقال اطلاعات بصورت داخلی" کلیک کنید . با اینکار اطلاعات کارت ساعت از جدول مربوطه منتقل خواهد شد . ۴- بروی کلید "پردازش اولیه اطلاعات کارت ساعت" کلیک کنید و در صورتی که قصد دارید پردازش برای پرسنل خاصی انجام شود، بروی کلید تایید در پیام ارائه شده کلیک کنید و شماره کارت پرسنل مورد نظر را ثبت و تایید...

بیشتر بخوانید