۱- در فرم "دفتر اسناد دریافتنی" / "دفتر اسناد پرداختنی"،  چک های مورد نظر جهت انتقال انتخاب شده و آیتم "ارسال اسناد دیافتنی/پرداختنی به شرکت دیگر...

بیستر بخوانید

در معاملات تجاری ممکن است سازمان تسهیلاتی نظیر وامهای قرض الحسنه و انواع تسهیلات مختلف را دریافت یا پرداخت نماید جهت نگهداری اطلاعات این موارد و تعیین تعداد اقساط، مبلغ هر...

بیستر بخوانید

در سیستم خزانه داری پیوست  این امکان وجود دارد که بتوان گزارشی از جمع دریافتنی ها و پرداختنی های سال به تفکیک ماه را در اختیار داشت. برای این کار...

بیستر بخوانید

روش اطمینان از اطلاعات مالی در سیستم پیوست(چک لیست کنترل) : ۱- اخذ گزارش بررسی اطلاعات وکنترل صفر بودن کلیه مقادیر ۲- تطبیق حسابهای سیستمی تراز آزمایشی با  زیر سیستمهای مربوطه. حساب های...

بیستر بخوانید