هنگامی که سیستم های مالی/اداری ارتقا داده می شوند، نیاز است دیتابیس های مورد استفاده، با توجه به تغییرات سیستم به روزرسانی شوند. برای این منظور ۲ راه وجود دارد: ۱- ساخت دیتابیس جدید و Import اطلاعات دیتابیس قدیمی (کد ۱۸۶۴ پایگاه دانش) ۲- استفاده از امکان به روزرسانی پایگاه داده (Alt+U) در این روش پس از اینکه فایلهای جدید برنامه در مسیر مناسب قرارداده شود، کافیست مراحل زیر را دنبال نمایید: ۱-۲- شرکت(پایگاه داده قدیمی) را انتخاب کنید. ۲-۲- با انتخاب گزینه "به روز رسانی پایگاه داده" از CM فرم یا استفاده از کلید ترکیبی Alt+U پایگاه داده مورد نظر را با توجه به تغییرات ویرایش به روزرسانی نمایید در این روش سیستم اقدام به ارتقاء دیتابیس مورد نظر می نماید و پس از اتمام کار پیغام مناسب در رابطه با پایان عملیات نمایش داده می شود نکته ۱: در این روش سیستم نام...

بیشتر بخوانید