در وضعیتی که از سازمان الکترونیک استفاده می شود و بیش از یک پایگاه داده حضور و غیاب موجود باشد، لازم است تا یکی از آنها به عنوان پایگاه داده مقصد، فرم های الکترونیک را از سازمان الکترونیک دریافت کند. در حقیقت تنها پایگاه داده ای فرم های الکترونیک را دریافت خواهد کرد که تنظیمات ذکر شده در ادامه، برای آن انجام شده باشد. برای انجام تنظیمات مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- برنامه حضور و غیاب را اجرا کنید و وارد شرکت مورد نظر شوید. ۲- از منوی امکانات وارد فرم "تنظیمات محیطی" شوید. ۳- در بخش "تنظیمات عمومی" چک باکس "پردازش رویداد های سازمان الکترونیک" را مارک کنید....

بیشتر بخوانید