به طور پیش فرض تنها دو ارتباط(Connection) ریموت به ویندوز سرور(۲۰۰۳,۲۰۰۸) امکان پذیر است ولی در شرایط خاص و بر حسب ضرورت کاربر سوم نیز می تواند به صورت ریموت با سرور در ارتباط قرار گیرد. برای امکان ارتباط کاربر سوم دو روش وجود دارد: ۱- استفاده  از ریموت سخت افزاری برای ریموت شدن به  ویندوز سرور ۲۰۰۳ و یا ۲۰۰۸  شما با وارد کردن دستور mstsc /console در خط فرمان می توانید از این امکان استفاده کنید. ۲- استفاده از دستور mstsc /admin نکته ۱: برای استفاده از روش دوم الزاما باید یوزر شما در سرور در گروه Administrators باشد. نکته ۲ : از روش های فوق معمولا در شرایط خاص و موقت استفاده می شود و نمی توان آن را جایگزین ترمینال سرویس نمود ....

بیشتر بخوانید