در سیستم حضور و غیاب می توان رکوردهایی که در فرم کارکرد روزانه بصورت دستی توسط کاربر ثبت و یا ویرایش شده است را از رکوردهایی که از دستگاه کارت...

بیستر بخوانید

نرخ ارز کلیه آرتیکل ها می بایست در فاکتور های بازرگانی ارزی یکسان باشد به همین دلیل امکان ویرایش نرخ ارز بر روی تک تک آرتیکل ها غیرفعال میباشد.  از...

بیستر بخوانید

ویرایش/حذف آرتیکلهای سیستمی باعث از بین رفتن سازگاری اطلاعات می شود. و سیستم به صورت پیش فرض از حذف/ویرایش چنین آرتیکلهایی جلوگیری می نماید. ولی در صورت نیاز(مثلا نیاز به تجزیه...

بیستر بخوانید