در برخی موارد لازم است تنظیماتی اعمال گردد تا کاربر قادر به تغییر و ویرایش یادداشت آرتیکل در فرم دفتر حساب نباشد. در حالتی که این دسترسی از کاربر گرفته...

بیستر بخوانید