برای مشاهده و ویرایش اطلاعات ورود و خروج پرسنل بصورت انفرادی و در بازه تاریخی مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "رفت و آمد روزانه" شوید. ۲- بازه تاریخی مورد نظر را با استفاده از فیلدهای "از تاریخ" و "تا تاریخ" تنظیم کنید. ۳- کد کارت پرسنل مورد نظر را در فیلد "کد کارت" وارد نموده و کلید Enter را بزنید. با اینکار اطلاعات ورود و خروج پرسنل انتخاب شده در بازه زمانی مورد نظر نمایش داده خواهد شد و امکان ویرایش ساعتهای ورود و خروج نیز در همین فرم وجود دارد. نکته : در فرم "رفت و آمد روزانه" می توان پردازش کارکرد ماهانه و روزانه را برای پرسنل انتخاب شده انجام داد....

بیشتر بخوانید

برای دسترسی به ساعت ورود و خروج پرسنل در فرمول های محاسباتی از دو پارامتر "ورود ساعت" و "خروج ساعت" استفاده کنید. این دو پارامتر به ترتیب ساعت ورود  و خروج را برای هر پرسنل در روز در دسترس قرار می دهد.این دو پارامتر از زیر مجموعه "اطلاعات ورود خروج پرسنل" در فرم "انتخاب پارامتر " فرمولهای محاسباتی قابل انتخاب می باشد. نکته ۱ :از این دو پارامتر می بایست در قسمت روزانه فرمول محاسباتی استفاده کرد. نکته ۲ :مقدار خروجی این دو پارامتر بصورت دقیقه می باشد به عنوان مثال ساعت ۰۸:۳۰ در این پارامترها بصورت ۵۱۰ انعکاس داده می شود. نکته ۳ : در صورتی که پرسنلی چندین ورود و خروج در یک روز داشته باشد، مقدار اولین ورود برای پارامتر "ورود ساعت" و آخرین خروج برای پارامتر "خروج ساعت" درنظر گرفته خواهد شد....

بیشتر بخوانید