برای دسترسی به ساعت ورود و خروج پرسنل در فرمول های محاسباتی از دو پارامتر "ورود ساعت" و "خروج ساعت" استفاده کنید. این دو پارامتر به ترتیب ساعت ورود  و خروج را برای هر...

بیستر بخوانید

برای مشاهده و ویرایش اطلاعات ورود و خروج پرسنل بصورت انفرادی و در بازه تاریخی مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "رفت و آمد...

بیستر بخوانید