حداقل شرایط ورود به سیستم جامع مالی پیوست عبارتند از: ۱- حساب کاربری(نام و کلمه عبور) معتبر در اختیار کاربر قرار گرفته باشد. ۲- حداقل دسترسی به فرم "مدیریت شرکتها" و "مدیریت دوره های مالی" به کاربر داده شده باشد. ۳- حداقل دسترسی به یک شرکت و یک دوره مالی از طریق فرم "دسترسی های ویژه" به کاربر داده شده باشد. نکته ۱: با این شرایط حداقل کاربر تنها می تواند وارد محیط برنامه شود و برای انجام عملیات باید دسترسی های لازم روی فرمهای عملیاتی به او داده شده باشد. نکته ۲: مدیریت کاربران و ایجاد دسترسی حق انحصاری مدیر سیستم است. نکته ۳: در سازمان الکترونیک پیوست هر زیر سیستم مدیر سیستم اختصاصی خود را دارد که توسط Administrator تعریف می شود. ...

بیستر بخوانید