به طور منطقی یک چک می تواند N بار واگذار شود، در واقع یک چک به طرف حساب اول واگذار و سپس برگشت از واگذاری خورده و به طرف حساب دوم واگذار می شود،و این سیکل می تواند تا N بار تکرار شود. برای مشاهده سوابق واگذاری چک به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی خزانه داری وارد فرم "اسناد دریافتنی" می شویم. ۲- چک مورد نظر را انتخاب می کنیم(این چک می تواند در وضعیت "وصول نشده" یا "واگذار شده" باشد) ۳- از CM فرم آیتم "گزارش سوابق واگذاری چک" را انتخاب می کنیم. بدین ترتیب گزارشی از سوابق واگذاری چک شامل تاریخ عملیات واگذاری و اطلاعات مرتبط به چک و طرف حساب مربوط قابل مشاهده می باشد. نکته ۱: عملیات واگذاری و برگشت از واگذاری در منوی فرم اسناد دریافتنی قابل اعمال روی چک بوده و ثبت مالی مربوط توسط...

بیشتر بخوانید