هنگام فروش کالا با توجه به میزان خرید خریدار، فروشنده می خواهد یک یا چند کالا به صورت هدیه یا اصطلاحا اشانتیون در فاکتور درج نماید برای ثبت این کالاها می توان از قیمت صفر در فاکتور استفاده استفاده نمود. برای فعال کردن پذیرش قیمت صفر در این فرم باید در قسمت دسترسی های فرم فاکتور فروش - ردیف ۴۴ "مبنی بر "امکان درج قیمت صفر" را فعال کنیم. در این حالت برای این کالا حواله انبار صادر می شود و بهای تمام شده آن روی فاکتور تاثیر می گذارد ولی با توجه به قیمت صفر، در مجموع روی قیمت فروش تاثیری ندارد....

بیشتر بخوانید