در منوی تولید "گزارش وضعیت مصرف مواد" آنالیز میزان مصرف مواد را وفق برنامه تولید تعریف شده به دست می هد. در این فرم با تعیین تاریخ، محصول مورد نظر برای تولید، برنامه خاص تولید(هر محصول می تواند N برنامه تولید داشته باشد) و تعداد محصول(حسب واحد شمارش محصول)  سیستم گزارش مصرف مواد را در بالاترین سطح نمایش می دهد. با کلیک کردن روی هر سطر می توان اطلاعات مرتبط با لایه های پایین تر برنامه تولید را مشاهده کرد. در این گزارش موجودی هر ماده اولیه/کالای نیمه ساخت در انبارهای مرتبط نمایش داده شده و حسب میزان تولید، مقدار کسری یا اضافی مواد نیز گزارش می شود. نکته ۱: با کلیک روی هر سطر سیستم لایه های پایین تر را تا آخرین سطح نمایش می دهد و با کلیک مجدد یک سطح به عقب برمی...

بیشتر بخوانید