در سیستم بازرگانی این امکان وجود دارد که برای گزارش های فصلی خرید/فروش دسترسی جداگانه ای تعریف کرد به طوری که مثلاٌ کاربران فروش نتوانند گزارش فصلی خرید را ببینند. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. ۱-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و برروی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم بازرگانی " گزارش فروش فصلی " را انتخاب کنید. ۴- در قسمت مربوط به دسترسی های مرتبط با فرم گزارش فروش فصلی، در صورتی که تیک چک باکس دسترسی به گزارش های فروش را فعال کنید کاربران آن گروه قادر خواهند بود فقط گزارش های فروش را مشاهده کنند. در صورتی که تیک چک باکس...

بیشتر بخوانید