[vc_row][vc_column][vc_column_text]۱- نقطه سفارش و حداقل و حداکثر موجودی در هر انبار به صورت جداگانه مقدار دهی می شود مثال : در انبار مرکزی یک شرکت برای کالای نمونه حداقل موجودی ۵ عدد، نقطه سفارش ۲۰ و حداکثر موجودی ۵۰۰ عدد می باشد در حالی که در یک انبار محلی در همان شرکت اعداد ۱ و ۵ و ۴۰ می باشد ۲- از لحاظ ترتیب عددی این پارامترها بدین صورت می باشند : حداقل موجودی< نقطه سفارش >حداکثر موجودی ۳- معمولا عدد تخصیص داده شده به هر پارامتر برای هر انبار به شرح زیر تعیین می شود: حداکثر موجودی (براساس حجم و اشغال فضا در انبار، تاریخ مصرف و نرخ مصرف، درجه اهمیت در تولید، بهای تمام شده نگهداری طولانی) این پارامتر معمولا از انباشتگی انبار از کالاهای کم کاربرد یا پرحجم و همچنین فساد مواد اولیه یا نگهداری...

بیشتر بخوانید