با توجه به نوسانات ارز در بازار ، فروشنده باید هنگام صدور فاکتور فروش،  قیمت روز  ارز و درصدی سود را برای خود در نظر بگیرد و پیش فاکتور یا فاکتور را صادر نماید برای این منظور: ۱- باید یکی از قیمتهای دهگانه  لیست قیمت فروش پیشنهادی به خریدار را به عنوان لیست قیمت مبنای ارزی استفاده کنیم ۲- ضریبی را به عنوان "ضریب مبنا" مشخص می کنیم (ضریب = قیمت ارز + عدد سود مدنظر ) روش اول : ورود اطلاعات مستقیم فاکتور یا پیش فاکتور کالاها را براساس لیست قیمت ارزی ، قیمت گزاری می کنیم و بعد با اعمال ضریب مبنای ارزی پیش فاکتور را ریالی می کنیم. برای اینکار از فرم " تغییر گروهی مبلغ آرتیکلها" در CM فرم فاکتور  و پارامتر قیمت پیشنهادی ارزی استفاده و سپس ضریب مبنای ارزی را اعمال می...

بیشتر بخوانید