MAC آدرس (Media Access Control) یک آدرس فیزیکی  که این آدرس منحصر به فرد روی تمامی کارت های شبکه ی کامپیوتر ها و device ها موجود است . ( اما آدرس ip یک آدرس منطقی و logic ایی بود / آدرس های منطقی شما را ملزم می نمایند که به منظور پیکربندی کامپیوتر و کارت شبکه ، درایورها و یا پروتکل های خاصی را در حافظه مستقر نمائید ( مثلا" استفاده  از  آدرس های IP  ) . این وضعیت در رابطه با  MAC Address صدق نخواهد کرد و اینگونه آدرس هانیازمند درایور های خاصی نخواهند بود ، چراکه آدرس های فوق درون تراشه کارت شبکه قرار می گیرند . ساختار  MAC Address: یک MAC Address بر روی هر کارت شبکه همواره دارای طولی مشابه و یکسان می باشند . ( شش بایت و یا ۴۸...

بیشتر بخوانید