[vc_row][vc_column][vc_column_text] حساب موقت چیست؟ حسابهای موقت (شامل حسابهای درآمد و هزینه) حسابهایی هستند که طول دوره عمر آنها به اندازه یک دوره مالی می باشد و مانده حساب آنها در انتهای هر دوره مالی به حسابهای دائمی منتقل می گردد. به فرآیند "انتقال مانده حسابهای موقت به حسابهای دائمی "در انتهای هر دوره مالی، بستن حسابهای موقت گفته می شود.  این فرآیند درمجموع منجر به محاسبه سود/ زیان عملکرد در یک دوره مالی می گردد . این فرآیند می تواند شامل این مراحل باشد : ۱- انتقال/تسهیم مانده برخی حسابهای هزینه ای به بهای تمام شده کالا/پروژه در جریان ساخت (انتقال از حسابهای هزینه ای به دارائیها) یا به اصطلاح جذب هزینه ها ۲- بستن حسابهای هزینه و درآمد به حساب عملکرد / سود و زیان (سال جاری) نکات مربوط به حسابهای موقت : نکته ۱: در انتهای...

بیشتر بخوانید

به طور معمول شماره گذاری اسناد مالی به صورت متوالی و حین ایجاد یک سند جدید انجام می شود و هر سند با شماره تخصیص یافته حین ایجاد ذخیره و ثبت می شود مگر آنکه کاربر امکان تغییر شماره سند را داشته و به صورت دستی شماره سندی را که وجود ندارد را به سند جدید اختصاص دهد. ولی این امکان در سیستم وجود دارد که شماره گذاری را در دو مرحله موقت و دائم به صورت خودکارانجام دهد. یرای فعال شدن این امکان در فرم "مدیریت گروههای کاری" و در زیر سیستم حسابداری فرم "ایجاد و ویرایش سند" را انتخاب نموده و چک باکس مربوط به تنظیم "امکان شماره گذاری خودکار اسناد" را مارک می کنیم. با این عمل به هر سند جدید ابتداء شماره موقت اختصاص یافته و پس از ثبت شماره دائمی در ردیف اسناد...

بیشتر بخوانید