در ثبت تراکنش های انبار به دلایل مختلفی نظیر انجام اصلاحات روی تاریخ و یا اطلاعات برگه ها، ورود اطلاعات بدون رعایت تقدم و تاخر تاریخی و ...

بیستر بخوانید