[vc_row][vc_column][vc_column_text] در فرم تعیین "موجودی اولیه کالا در انبار"، امکان تخصیص حداقل موجودی، حداکثر موجودی و نقطه سفارش برای هر کالا وجود دارد: ۱- حداقل موجودی: مقدار تعیین شده در حداقل موجودی به این معناست که در انبار مورد نظر، حداقل باید به مقدار تعیین شده کالا موجود باشد. مثلا اگر حداقل موجودی برای یک کالا N واحد باشد، همیشه باید موجودی کالا را در آن انبار بیش از N واحد نگهداری کرد. ۲- حداکثر موجودی: مقدار تعیین شده در حداکثر موجودی به این معناست که در انبار مورد نظر، حداکثر باید به مقدار تعیین شده کالا موجود باشد. مثلا اگر حداکثر موجودی برای یک کالا N واحد باشد، نباید بیش از N واحد از آن کالا موجودی نگهداری نمود. ۳- نقطه سفارش: مقدار تعیین شده در نقطه سفارش به این معناست که درصورتیکه موجودی کالا در انبار به میزان تعیین شده...

بیشتر بخوانید