در اولین دوره کار با سیستم انبار نیاز به تعیین موجودی اولیه کالا در هر انبار می باشد(درست مانند سند افتتاحیه در سیستم حسابداری) در دوره های بعدی سیستم به طور خودکار موجودی انتهای دوره از دوره قبل را به دوره مالی جدید منتقل می نماید. برای تعیین موجودی اولیه کالاها در انبارهای مختلف سازمان به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم معرفی کالا و خدمات، کالای مورد نظر را انتخاب نموده و برروی دگمه "موجودی در انبارها" کلیک نمایید. ۲- در فرم موجودی در انبارها با کلیک برروی دگمه جدید می توان انبار، مقدار اصلی و فرعی و ارزش واحد کالا را مشخص نمود. نکته ۱: به ازای هر انبار می توان یک ردیف موجودی برای هر کالا ایجاد نمود. نکته ۲: سیستم این مقدار را به عنوان موجودی اولیه کالا شناسایی می نماید. نکته ۳: در فرم تعیین...

بیشتر بخوانید