در منوی تولید "گزارش وضعیت مصرف مواد" آنالیز میزان مصرف مواد را وفق برنامه تولید تعریف شده به دست می هد. در این فرم با تعیین تاریخ، محصول مورد نظر برای تولید، برنامه...

بیستر بخوانید

انواع کالاها در سیستم انبار به شرح زیر می باشد : (کالای آماده برای فروش،مواد اولیه، ملزومات، کالای نیمه ساخت، ضایعات، خدمات، سایر ) این انواع برای طبقه بندی نوع کالا و...

بیستر بخوانید