در برخی موارد کاربران به دلیل تشابه اقلام فاکتورها، برای صدور فاکتور جدید، اطلاعات پیش فاکتورها و یا فاکتورهای قبلی را کپی کرده و تغییرات مورد نظر را در آن اعمال می کنند، بعضا دیده می شود که این تغییرات در مبلغ و یا مقدار، برای کلیه کالاهای موجود در فاکتور به نسبت مشخصی می باشد، مثلا مبلغ فاکتور استفاده شده ۵% افزایش پیدا کرده است در این شرایط می توان از امکان تغییر گروهی مبلغ یا مقدار در فاکتور استفاده کرد. برای این منظور در فاکتورها به روش زیر عمل می کنیم: الف) تغییر گروهی مبلغ فاکتور در منوی شناور فاکتور با انتخاب گزینه "تغییر گروهی مبلغ آرتیکلها" فرم مربوطه باز می شود در این فرم چند امکان در دسترس کاربر قراردارد ۱- قیمت پیشنهادی: در صورتیکه برای کالاها قیمت پیشنهادی فروش تعریف شده باشد، با انتخاب...

بیشتر بخوانید