ممکن است بنا به دلایل مختلف و با نظر مدیران سازمان، برای انجام عملیات بازرگانی نیاز به اعمال محدودیتهای خاصی باشد مثلا می توان برای ثبت فاکتورهای بازرگانی، محدوده مقدار...

بیستر بخوانید