در CM فرم "معرفی کالا/خدمات" امکان تعیین قیمت های متعدد فروش برای هر کالا وجود دارد. هر قیمت فروش ثبت شده برای کالا دارای یک تاریخ موثر است. اگر کاربر برای همه کالاها(بخشی از کالاها) در تاریخ موثر مشخص(مثلا اول سال) قیمت فروش کالاها را تعیین نماید،در واقع یک لیست قیمت برای تاریخ موثر داده شده را به سیستم معرفی کرده است. در مقاطع آتی نیز این کار قابل انجام است که این به مفهوم ثبت هر تعداد لیست قیمت فروش وفق مقاطع زمانی مختلف است. نکته ۱: بر حسب تنطیمات قابل انجام سیستم این قیمتها را بر حسب تاریخ صدور فاکتور کنترل نموده و کاربر را ملزم به استفاده از قیمت های تعیین شده می نماید. نکته ۲: علاوه بر تعیین قیمت فروش می توان حداقل و حداکثر قیمت کالا (تولرانس قابل قبول) را نیز تعیین نموده و...

بیشتر بخوانید

برای چاپ تصویر کالا در اسناد بازرگانی/انبار به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- ابتداء تصویر مورد نظر برای کالا را در فیلد تصویر کالا در فرم "معرفی کالا خدمات" ثبت می کنیم. ۲- در محبط تغییر فرم چاپی اسناد در محل مورد نظر برای چاپ تصویر کالا از کنترل تصویر استفاده نموده و ابعاد آنرا تنظیم می کنیم. ۳- از تابع GetMerchPicture استفاده می کنیم. ۴- آرگومان ورودی آنرا فیلدی فرار می دهیم که حاوی کد کالا است(عموما این فیلد دارای ایندکس شماره ۰ می باشد[N,0]) ۵- فرم سند ذخیره می نماییم. نکته ۱: این امکان به ویژه برای اسنادی از بازرگانی و انبار که حاوی یک یا حداکثر چند ردیف کالا می باشد می تواند مفید باشد. نکته ۲: این امکان در همه فرمهای حاوی کد کالا نظیر فاکتور فروش، فاکتور خرید، برگشتیها، اسناد ورود و خروج کالا، حواله و رسید...

بیشتر بخوانید

۱- در فرم "معرفی کالا خدمات" کلیه کالاهایی که برچسب بارکدی آنها مورد نیاز است را انتخاب می کنیم. ۲- در CM فرم معرفی کالا آیتم "چاپ بارکد کالا" را انتخاب می کنیم. ۳- دگمه "چاپ" را کلید می کنیم. سیستم به صورت سریال بارکد تمام کالاهای انتخابی را به چاپگر می فرستد. تکته: با استفاده از محیط طراحی گزارش می توان فرم نمایشی مورد نظر برای برچسب را تعیین کرد....

بیشتر بخوانید