برای کاربرانی که تعداد خرید و فروش بالایی دارند و الزاما نیازی نیست که همه طرف حساب ها را در فرم مربوطه تعریف نمایند، گاهی نیاز می شود که نام یا شماره تماس و آدرس طرف حساب متفرقه را در سیستم نگهداری کنند برای این منظور ابتدا باید در فرم سرفصلهای ویژه از منوی حسابداری کد ویژه "فروشنده خریدار متفرقه" را به حساب طرف حساب متفرقه ارتباط دهید از این پس در فاکتورها، هرگاه "طرف حساب متفرقه" را به عنوان طرف حساب انتخاب نمایید، دگمه کوچکی در کنار فیلد انتخاب طرف حساب فعال می شود از طریق آن فرم می توان نام، تلفن و نشانی فرد را ثبت کرد و در گزارش ها از آن استفاده نمود....

بیشتر بخوانید