به طور پیش فرض همه کالاهای تعریف شده(و در وضعیت فعال) توسط همه کاربران جهت تنظیم اسناد انبار قابل مشاهده و انتخاب است. ولی ممکن است مدیر سیستم بخواهد امکان تنظیم اسناد انبار برای اقلام خاصی از کالاها را به صورت دسترسی امنیتی تنظیم کند. که هر کاربر بتواند فقط دسته خاصی از کالاها را مشاهده و انتخاب نماید. برای ایجاد چنین محدودیتی به روش زیر عمل می کنیم: ۱- از طریق فرم "معرفی انبارها" یک انبار جدید(و لو به صورت صوری) تعریف می کنیم. ۲- در فرم "معرفی کالا و خدمات" کالای مورد نظر را انتخاب و دگمه "انبارهای وابسته" را کلیک می کنیم و انبار تعریف شده را به کالای انتخابی مرتبط می کنیم. ۳- مرحله دو را برای تمام کالاهای مورد نظر تکرار می کنیم. ۴- کاربر مورد نظر را در فرم "مدیریت کاربران" انتخاب نموده و از طریق فرم "دسترسی های...

بیشتر بخوانید