در منوی خزانه داری، در فرم معرفی مراکز دریافت/ پرداخت پس از تعریف مراکز خزانه داری، می توان برای هر مرکز به تعداد نامحدود باجه تعریف کرد از آنجاییکه حسابهای مورد...

بیستر بخوانید