برای تعیین محدوه قیمت برای عملیات خرید و فروش کالا به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- فرم "معرفی کالا و خدمات" را فراخوان نموده و کالای مورد نظر خود را انتخاب می نماییم. ۲- از CM فرم آیتم "قیمتهای فروش پیشنهادی" را انتخاب می نماییم. ۳- در این فرم می توان تا ۱۰ نوع قیمت برای کالا تعیین کرد که هر نوع علاوه بر یک قیمت مشخص،  حداقل قیمت و حداکثر قیمت را نیز از کاربر دریافت می کند. پس از تعیین حدود قیمت مورد نظر برای کالاها، میتوان رفتار سیستم را به گونه ای تنظیم کرد که به  ثبت کننده  فاکتور اجازه تخطی از حدود قیمت کالا را ندهد به عبارتی اگر قیمت واحد کالای ثبت شده کمتر از حداقل یا بیشتر از حداکثر قیمت ثبت شده باشد با پیام خطا عملیات ثبت را متوقف...

بیشتر بخوانید