برای این کار لازم است تا چک باکس "محاسبه خودکار عوامل کارکرد همزمان با دریافت فرم الکترونیک" برای فرم شماره ۸۱ (تنظیم نحوه محاسبه عوامل) در مدیریت گروه های کاری مارک شود.  با انتخاب این تنظیم، به محض ورود یک فرم الکترونیک ( شامل برگه های ماموریت، مرخص و فراموشی کارت) محاسبات مرتبط با آن روز و برای پرسنل مورد نظر بصورت خودکار توسط سیستم انجام می شود و به تبع آن عوامل محاسبه شده در محاسبات ماهانه تحت تاثیر قرار خواهند گرفت....

بیشتر بخوانید

جهت محاسبه خودکار مقدار فرعی کالا در فاکتورها، باید در فرم معرفی کالا با استفاده از منوی شناور،در فرم لیست واحدهای فرعی  "ضریب تبدیل واحد اصلی به فرعی" را تعیین نماییم با انجام این کار هنگامی که در فاکتور مقدار اصلی را وارد کنیم، سیستم مقدار فرعی آن کالا را محاسبه و در فیلد مربوطه قرار می دهد به عنوان مثال واحد اصلی عدد و واحد فرعی بسته می باشد و هر ۶ عدد ۱ بسته است. اگر در فرم واحد فرعی، این نسبت ثبت شود، زمانیکه مقدار ۶ را در فیلد واحد اصلی درج می کنیم سیستم عدد ۱ را در فیلد واحد فرعی ثبت می کند....

بیشتر بخوانید