در سیستم حضور و غیاب این امکان وجود دارد که گزارشی از تمام مجوز های ثبت شده برای پرسنل سازمان تهیه کرد. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. ۱- از پانل گزارشها وارد منوی گزارشهای کارکرد شوید. ۲- از زیر منوی " سایر گزارشها" گزارش مجوز کاری را انتخاب کنید. ۳- بازه تاریخی مورد نظرتان را انتخاب کنید. نکته: در گزارش مجوز های کاری در صورتی که مجوز خاصی مد نظرتان باشد می توانید از امکان گزینش و همچنین جستجو استفاده کنید....

بیشتر بخوانید