در سیستم حضور و غیاب این امکان وجود دارد که گزارشی از تمام مجوز های ثبت شده برای پرسنل سازمان تهیه کرد. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال...

بیستر بخوانید