۱- برای تسهیم مانده حساب از منوی "عملیات ابتداء و انتهای دوره" آیتم "معرفی عملیات انتقال حسابها" را انتخاب می کنیم. ۲- بک ردیف جدید از نوع "تسهیم حساب" ایجاد می نماییم. ۳- دکمه "اطلاعات مرتبط" را کلیک می کنیم. ۴- در این فرم حساب مبداء و مقصد را انتخاب و درصد تسهیم را مشخص می نماییم. ۵- تمامی حسابهای مورد نظر برای تسهیم را به همین صورت انتخاب و "درصد انتقال" را برای هر یک مشخص می نماییم. ۶- پس از اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده آیتم "صدور سند تسهیم حسابها" از منوی "عملیات ابتداء و انتهای دوره" انتخاب می کنیم. ۷- دکمه "انجام فرآیند صدور سند تسهیم حسابها" را کلیک می کنیم. ۸- سیستم به طور خودکار سند تسهیم حساب ها را وفق الگوی تعریف شده انجام می دهد. نکته ۱:  عمل تسهیم مانده حسابها برای عملیات جذب هزینه های به قیمت تمام شده محصولات بسیار سودمند است. نکته ۲: ترتیب ثبت آرتیکلها وفق...

بیستر بخوانید

درصورتیکه نیاز باشد گردش یا مانده دو حساب را در طول یک دوره مالی با یکدیگر مقایسه نمود گزارشی تحت عنوان "مقایسه عملکرد حسابها" در سیستم درنظر گرفته شده است. این گزارش از طریق منوی حسابداری -گزارش های مالی در دسترس می باشد. در این فرم امکان انتخاب دو حساب به همراه تفصیلی های مورد نظر وجود دارد. پس از انتخاب حساب، با کلیک برروی دگمه محاسبه، گردش این دو حساب در دو ستون مجزا و به تفکیک ۱۲ ماه سال نمایش داده می شود. همچنین این امکان وجود دارد که با تیک کردن عبارت "مانده حساب" به جای گردش، مانده حسابه ای انتخاب شده را به تفکیک ماه مشاهده نمود نکته : در این فرم می توان مقایسه بین حساب ها را برای هر دوره مالی مورد نظر انجام داد....

بیستر بخوانید

۱- در بخش تنظیمات کاربری سیستم فرم شماره ۰۵۹ از "سیستم حسابداری" را انتخاب می کنیم. ۲- میزان کارمزد مورد نظر( به درصد) را در فیلد مقدار تنظیم "نرخ محاسبه کارمزد" وارد می کنیم. ۳- از منوی حسابداری در بخش عملیات دفتر حساب آیتم "محاسبه کارمزد مانده حساب" را انتخاب می کنیم. ۴- در فرم نمایش داده شده، حساب مورد نظر را انتخاب کرده و فاصله تاریخی دلخواه را تنظیم می کنیم. ۵- در این فرم علاوه بر اطلاعات مرتبط با دفتر حساب سه فیلد "مدت"، "کارمزد" و "مانده کارمزد" نیز گزارش می شود. ۶- "مدت" به مفهوم تعداد روز تا تراکنش بعدی حساب می باشد، "کارمزد" میزان کارمزد متعلقه مربوط به تراکش و "مانده کارمزد" مانده کارمزد حسب ماهیت کارمزد محاسبه شده را نمایش می دهد. نکته ۱: کاربر می تواند با کلیک دکمه "حذف از محاسبات" ردیف خاصی را از شمول محاسبه کارمزد خارج کند. نکته ۲: کاربر می تواند با کلیلک دکمه "تغییر تاریخ" تاریخ تراکنش خاصی را تغییر...

بیستر بخوانید