در CM فرم "معرفی کالا/خدمات" امکان تعیین قیمت های متعدد فروش برای هر کالا وجود دارد. هر قیمت فروش ثبت شده برای کالا دارای یک تاریخ موثر است. اگر کاربر برای همه کالاها(بخشی از کالاها) در تاریخ موثر مشخص(مثلا اول سال) قیمت فروش کالاها را تعیین نماید،در واقع یک لیست قیمت برای تاریخ موثر داده شده را به سیستم معرفی کرده است. در مقاطع آتی نیز این کار قابل انجام است که این به مفهوم ثبت هر تعداد لیست قیمت فروش وفق مقاطع زمانی مختلف است. نکته ۱: بر حسب تنطیمات قابل انجام سیستم این قیمتها را بر حسب تاریخ صدور فاکتور کنترل نموده و کاربر را ملزم به استفاده از قیمت های تعیین شده می نماید. نکته ۲: علاوه بر تعیین قیمت فروش می توان حداقل و حداکثر قیمت کالا (تولرانس قابل قبول) را نیز تعیین نموده و...

بیستر بخوانید

با توجه به نوسانات ارز در بازار ، فروشنده باید هنگام صدور فاکتور فروش،  قیمت روز  ارز و درصدی سود را برای خود در نظر بگیرد و پیش فاکتور یا فاکتور را صادر نماید برای این منظور: ۱- باید یکی از قیمتهای دهگانه  لیست قیمت فروش پیشنهادی به خریدار را به عنوان لیست قیمت مبنای ارزی استفاده کنیم ۲- ضریبی را به عنوان "ضریب مبنا" مشخص می کنیم (ضریب = قیمت ارز + عدد سود مدنظر ) روش اول : ورود اطلاعات مستقیم فاکتور یا پیش فاکتور کالاها را براساس لیست قیمت ارزی ، قیمت گزاری می کنیم و بعد با اعمال ضریب مبنای ارزی پیش فاکتور را ریالی می کنیم. برای اینکار از فرم " تغییر گروهی مبلغ آرتیکلها" در CM فرم فاکتور  و پارامتر قیمت پیشنهادی ارزی استفاده و سپس ضریب مبنای ارزی را اعمال می...

بیستر بخوانید