در فرم ایجاد آرتیکل فاکتور فروش لیست کلیه کالاها نمایش داده می شود. در مواقعی که  تعداد کالاها زیاد است و اسامی آنها شبیه به هم هستند، با اعمال تنظیمی...

بیستر بخوانید