با توجه به اینکه اکثر گزارشهای سیستم انبار براساس بهای تمام شده کالا می باشد، این گزارش یک گزارش برای پیش بینی ارزش موجودی بر حسب قیمت فروش دلخواه می باشد.  برای این کار از "گزارش ارزیابی موجودی" در قسمت گزارشهای کالا در سیستم بازرگانی استفاده می شود. در این گزارش می توانید کالاهای مورد نظر را در انبارها انتخاب کنید و ارزش موجودی کالا فعلی خود را برحسب "لیستهای دهگانه قیمت فروش" ،"آخرین قیمت خرید" یا "آخرین قیمت فروش کالا" تعیین نمائید و از "اختلاف ارزش برآوردی کالا" با "قیمت تمام شده کالا" به سود حاصل از این پیش بینی دست پیدا کنید .در این حالت این گزارش ابزاری در دست مدیران برای انتخاب فروش کالا در محل مناسب، برای کسب سود بیشتر یا فروش سریعتر خواهد بود. این گزارش را می توان برحسب درصد سود یا میزان سود و یا موارد...

بیشتر بخوانید

گاهی اوقات بنا به نیاز سازمان باید به ازای هر طرف حساب (مشتری) قیمت ثابتی را برای فروش کالا ثبت نمود، برای جلوگیری از اشتباه و همچنین تسریع در انجام کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱-لازم است ابتدا قیمت پیشنهادی دلخواه را برای کالا تعیین کنید. ۲-  در فرم معرفی طرف حساب مشخص نمایید که این طرف حساب از کدام قیمت پیشنهادی هنگام فروش استفاده خواهد کرد. ۳- برای وارد کردن لیست قیمتهای پیشنهادی برای هر کالا می توان از فرم معرفی کالا و خدمات ، کالای مورد نظر را انتخاب نموده و سپس  با کلیک راست در قسمت خاکستری رنگ منو  گزینه " قیمتهای پیشنهادی" را انتخاب کنید. ۴-در فرم مربوطه می توان اطلاعات قیمتهای پیشنهادی را وارد نمود که برای این کار کافیست از دکمه جدید و یا کلید ترکیبی Alt+N استفاده کنید. ۵-پس از تعریف...

بیشتر بخوانید