در سیستم حقوق و دستمزد پیوست این امکان وجود دارد که فیش حقوق پرسنل را از برنامه ی حقوق و دستمزد سیستم سازمان الکترونیک پیوست به آدرس پست الکترونیک آنها ارسال نمود. بدین منظور می بایست سازمان الکترونیک در حالت اجرا بوده و با طی مراحل زیر پست الکترونیک پرسنل مورد نظر در سیستم حقوق دستمزد تعریف گردد. ۱- از پانل " مدیریت پرسنل" فرم " معرفی پرسنل " را انتخاب کنید. ۲- پرسنل مورد نظر را از داخل لیست انتخاب کرده و برروی دکمه " اطلاعات تکمیلی" کلیک کنید تا فرم مربوط به اطلاعات تکمیلی پرسنل باز شود. ۳- بر روی دکمه "ویرایش " کلیک کنید  و یا از کلید ترکیبی Alt+M  استفاده کنید. ۴- آدرس پست الکترونیک را در فیلد " ایمیل " وارد کنید. برای ذخیره تغییرات بر روی دکمه سبز رنگ کلیک کنید(Alt+C) همچنین مدیر سیستم می بایست به عنوان توزیع کننده ایمیل های...

بیستر بخوانید