برای تهیه فرم چاپی کارت مرخصی برای پرسنل مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی گزارشها وارد فرم گزارش مرخصی پرسنل شوید و تاریخ گزارش را تنظیم کنید. ۲- پرسنل مورد نظر را با استفاده از کلید + انتخاب کنید(Ctrl+A انتخاب همه ) ۳- کلید ترکیبی Alt + Q را بزنید و فرم کارت مرخصی پرسنل را انتخاب کنید و کلید " به عنوان پیش فرض را بزنید" ۴- در گزارش مرخصی پرسنل آیکون پرینتر ( سمت چپ بالای فرم) را بزنید تا فرم چاپی به تعداد پرسنل انتخاب شده بصورت گروهی تهیه شود. ...

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text]این اطلاعات در دو بخش مرتبط با فاکتور و مرتبط با آرتیکلهای فاکتور قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات سند: ۰- شماره فاکتور ۱- تاریخ فاکتور ۲- شماره حساب  ۳- جمع فابل پرداخت ۴- تخفیف  ۵- مبلغ اضافات ۶- شرح فاکتور ۷- جمع اقلام  ۸-کد پستی طرف حساب ۹-نام طرف حساب ۱۰- شماره تلفن طرف حساب ۱۱-کد اقتصادی طرف حساب ۱۲- نشانی طرف حساب ۱۳- نام شرکت ۱۴- شماره اقتصادی ۱۵- نشانی شرکت ۱۶-شماره تلفن شرکت ۱۷- شماره نمابر شرکت ۱۸- کد ملی طرف حساب ۱۹-مبلغ نقد ۲۰- مبلغ چک ۲۱-*** ۲۲-*** ۲۳-تاریخ اعتبار ۲۴- تاریخ تحویل ۲۵- مانده فاکتور ۲۶-مانده قبلی طرف حساب ۲۷- مانده کل ۲۸-۳۹ اطلاعات مرتبط با اضافات و کسورات ۴۰-درصد تخفیف ۴۱-کد تفصیلی اول ۴۲- نام تفصیلی اول ۴۳-*** ۴۴-۵۴- سایر اطلاعات فاکتور ۵۵-شرح طرف حساب ۵۶-کشور طرف حساب ۵۷-استان طرف...

بیستر بخوانید

این اطلاعات در دو بخش مرتبط با سند و مرتبط با آرتیکلهای سند قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات سند: ۰- شماره سند ۱- تاریخ سند ۲- حساب دریافت/پرداخت کننده ۳- شرح سند ۵- حساب صندوق ۶- مبلغ کل ۷- تفصیلی اول دریافت/پرداخت کننده ۸- تفصیلی دوم دریافت/پرداخت کننده ۹- تفصیلی سوم دریافت/پرداخت کننده ۱۰-تفصیلی چهارم دریافت/پرداخت کننده ۱۱-تفصیلی پنجم دریافت/پرداخت کننده ۱۵- نام طرف حساب ۱۶- شماره تلفن طرف حساب ۱۷- کد اقتصادی طرف حساب ۱۸- نشانی طرف حساب ۱۹-نام شرکت ۲۰-شماره اقتصادی شرکت ۲۱-نشانی شرکت ۲۲-شماره تلفن شرکت ۲۳-شمار نمابر شرکت ۲۴-پست الکترونیک شرکت ۲۵- تفصیلی طرف حساب ۲۶- کدملی طرف حساب ۲۷- توضیحات طرف حساب ۲۸- نمابر طرف حساب ۲۹- ایمیل طرف حساب ۳۰- کدپستی طرف حساب ۳۱- تلفن همراه طرف حساب ۳۲**۳۸ * ۳۹- تنظیم کننده سند ۴۰-جمع هزینه...

بیستر بخوانید

برای چاپ شماره عطف سند، در محیط تغییر فرم مراحل زیر را انجام نمایید: ۱- یک فیلد اطلاعاتی در محل مورد نظر ایجاد نمایید. ۲- برروی فیلد مورد نظر کلیک راست کنید. فرم ویژگی ها نمایش داده می شود. ۳- برروی این فرم با استفاده از کلید ترکیبی Alt+F وارد فرم توابع شوید. ۴- تابع ()GetSanadReference را انتخاب نمایید. ۵- در قسمت آرگومانها عبارت [Param,1] را درج نمایید. پس از تایید فرم می توانید رنگ و سایز فیلد ایجاد شده را تنظیم نمایید....

بیستر بخوانید