برای مشاهده و ویرایش اطلاعات ورود و خروج پرسنل بصورت انفرادی و در بازه تاریخی مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "رفت و آمد...

بیستر بخوانید