در سیستم حسابداری پیوست این امکان وجود دارد که هنگام رجوع به فرم ارتباط حساب و تفصیلی ، درختواره تفصیلی ها قابل مشاهده نبوده و فقط حسابهای سطح اول نمایش داده می شود. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و بر روی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به حسابداری  "ارتباط حساب و تفصیلی ها"  را انتخاب کنید.  ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با این فرم تیک مربوط گزینه "امکان نمایش تفصیلی ها سطح پایینتر با کلیک کاربر"(شماره ۱) را فعال کنید با فعال کردن این تنظیم شاهد افزایش سرعت نمایش فرم ارتباط حسابها و تفصیلیها در حالت های بسیار...

بیشتر بخوانید