برای تهیه فایل پشتیبان مراحل زیر را دنبال کنید : ۱-  از منوی امکانات وارد فرم "تهیه نسخه پشتیبان" شوید. ۲- برای پشتیبان گیری از اطلاعات ،مسیر کامل نسخه پشتیبان روی کامپیوتر سرور را در کادر مربوطه تایپ نمایید. ۳- سپس بروی کلید "تهیه فایل پشتیبان" کلیک نمایید. پس از اتمام عملیات تهیه نسخه پشتیبان، سیستم با ارائه پیامی موفقیت آمیز بودن عملیات را به اطلاع می رساند. نکته : برای تهیه نسخه پشتیبان از شرکت مورد نظر، می بایست وارد آن شرکت شده و مراحل بالا را دنبال کنید....

بیستر بخوانید