گاهی نیاز هست که در فرم "معرفی دسته چک" هنگامیکه میخواهیم نام دسته چک را انتخاب کنیم  ، دسته چک هایی که بطور کامل استفاده شده اند دیده نشود.  برای اینکار کافیست در فرم معرفی دسته چک ،نام دسته چک مربوطه را انتخاب کرده سپس کلید ویرایش ( Alt+M ) را کلیک کند . حال با تیک کردن گزینه "غیر فعال" دسته چک مربوطه غیر فعال می شود . نکته : برای فعال کردن مجدد دسته چک های غیر فعال شده ، کافیست در CM این فرم کلیک راست کرده و گزینه "نمایش همه دسته چک ها" را انتخاب کنیم .سپس دسته چک مربوطه را مجددا انتخاب کرده دکمه ویرایش ( Alt+M ) را کلیک کنیم و تیک "غیر فعال" را برداریم...

بیستر بخوانید