در فرم "دفتر عملیات مقداری انبار" با کلیک راست در قسمت خاکستری فرم و نمایش منوی شناور، گزینه "ثبت گروهی اسناد انبار" را انتخاب نمایید. با کلیک برروی این گزینه فرم "ثبت اسناد انبار" باز می شود و می توان اسناد مورد نظر را انتخاب و به صورت گروهی ثبت نمود. نکته: اسناد انبار را بدلیل شرایط خاص آنها و ارتباطات مختلفی که هرکدام با برگه های ریالی دارند نمی توان به صورت گروهی برگشت داد و در صورت نیاز باید به فرم مورد نظر مراجعه نمود....

بیستر بخوانید