برای چاپ شماره عطف سند، در محیط تغییر فرم مراحل زیر را انجام نمایید: ۱- یک فیلد اطلاعاتی در محل مورد نظر ایجاد نمایید. ۲- برروی فیلد مورد نظر کلیک راست کنید. فرم ویژگی ها نمایش داده می شود. ۳- برروی این فرم با استفاده از کلید ترکیبی Alt+F وارد فرم توابع شوید. ۴- تابع ()GetSanadReference را انتخاب نمایید. ۵- در قسمت آرگومانها عبارت [Param,1] را درج نمایید. پس از تایید فرم می توانید رنگ و سایز فیلد ایجاد شده را تنظیم نمایید....

بیستر بخوانید