به طور پیش فرض هنگام ثبت برگه های مرخصی و ماموریت و یا سایر برگه ها(وفق عامل کارکرد خاص) یک رکورد در کاردکس کارکرد روزانه پرسنل ثبت می شود. اگر کاربر به دلایلی مایل به درج این رکوردها نباشد می تواند مراحل ریز را جهت جلوگیری از درج رکورد انجام شده: ۱- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید. ۲- در این فرم بر روی کلید "گروه های کاری" کلیک نمایید و گروه کاری کاربر مورد نظر را انتخاب نمایید. ۳- در تنظیمات فرم شماره ۰۲۶ "برگه های سایر عوامل" آیتم "عدم درج رکورد روزانه جهت عوامل ساعتی" را مارک کنید. ۴- در تنظیمات فرم شماره ۰۳۷ "برگه های ماموریت" آیتم "عدم درج رکورد روزانه جهت عوامل ساعتی" را مارک کنید....

بیستر بخوانید

با استفاده از تابع "خالص حضور از ساعت تا ساعت" می توان به مقدار خالص حضور پرسنل دسترسی پیدا کرد. این تابع دارای ۲ پارامتر ورودی می باشد. پارامتر اول "ساعت شروع" و پارامتر دوم "ساعت پایان" می باشد و این تابع زمان حضور هر پرسنل از ساعت شروع تا ساعت پایان را محاسبه خواهد کرد. توجه داشته باشید که فاصله های عدم حضور در بازه وارد شده در این تابع درنظر گرفته نخواهد شد. به مثال زیر توجه کنید. در این مثال ورود و خروج یک پرسنل در یک روز خاص نمایش داده شده است و فرمول روزانه ای بصورت( Proc0010(480;1380 طراحی شده است : ورود : ۸:۰۰      خروج : ۱۰:۰۰             ورود : ۱۲:۰۰    خروج : ۱۳:۰۰ در مثال بالا خروجی فرمول ذکر شده ۳ ساعت می باشد...

بیستر بخوانید

این اشکال زمانی رخ خواهد داد که برای عوامل کارکرد پیش کارت متناظر تعریف نشده باشد. برای رفع مشکل مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی اطلاعات پایه وارد فرم معرفی پیش کارت ها شوید. ۲- پیش کارت را برای عامل ورود و خروج و سایر عوامل که مورد نیاز است تعریف نمایید. توجه داشته باشید کد پیش کارت، کدی است که دستگاه کارت ساعت به ازاء هر یک از عوامل درنظر می گیرد. در حقیقت اینکار برای تفکیک عوامل از یکدیگر انجام می شود. ۳- از منوی کارکرد وارد فرم کارکرد روزانه شوید و پردازش اولیه اطلاعات را مجددا انجام دهید....

بیستر بخوانید