دو فیلد "غیر فعال" و "معامله ممنوع" از جمله فیلدهای اطلاعاتی طرف حساب است: ۱- "معامله ممنوع" بودن طرف حساب به مفهوم عدم امکان ثبت اسناد بازرگانی با طرف حساب است. ۲- "غیر فعال" بودن طرف حساب به مفهوم انستکه این طرف حساب فعلا در لیست طرف حسابهای جاری و فعال موسسه نیست. نکته ۱: در حالت عادی در فرم "معرفی طرف حساب" تنها طرف حسابهای فعال نمایش داده می شود و برای نمایش کلیه طرف حسابها در CM  فرم گزینه "نمایش همه طرف حسابها" را انتخاب می کنیم. نکته ۲: "نمایش همه طرف حسابها" امکان فعال سازی مجدد طرف حساب "غیر فعال" را خواهد داد....

بیشتر بخوانید