هنگام تولید محصول، پس از انتخاب محصول مورد نظر، لیست فرمولهای ساخت مربوط به آن محصول نمایش داده می شود و قابل انتخاب است. حال اگر نیاز باشد، تغییراتی برروی فرمول ساخت مورد نظر ایجاد نمود، می توان در همان فرم و بدون تعریف فرمول ساخت جدید این تغییرات را در تولید محصول اعمال نمود. برای این منظور در فرم رسید محصول، به روش زیر عمل می کنیم: - در فرم ایجاد آرتیکل، پس از انتخاب نام محصول، فرمول ساخت مورد نظر را انتخاب می کنیم - در این فرم ۲ دگمه وجود دارد ۱- مشاهده فرمول ۲- تغییر فرمول - با کلیک برروی دگمه "تغییر فرمول" فرمی مشاهده می شود که مواد اولیه موجود در فرمول انتخابی را نمایش می دهد. در این فرم امکان تغییر اطلاعات مواد اولیه، اضافه و حذف نمودن مواد...

بیشتر بخوانید