بطور عادی پیش کدهای استفاده شده بروی دستگاه کارت ساعت تعیین کننده عامل مرتبط با ورود و خروج می باشد. به عنوان مثال در سازمانی کلید F2 برای ماموریت ساعتی تعبیه شده است و بنابراین پرسنل در زمانی که به ماموریت ساعتی می روند از این پیش کد بروی دستگاه کارت ساعت استفاده میکنند و سیستم حضور و غیاب نیز با توجه به این پیش کد عامل مرتبط ورودو خروج را لحاظ می کند. اما در مواردی از جمله سازمانهایی که بجای دستگاه کارت ساعت از Gate های ورود و خروج استفاده میکنند، چنین پیش کدهایی برای استفاده وجود ندارد. در این موارد می توان سیستم را به گونه ای تنظیم کرد تا ورود و خروج بین شیفت پرسنل بر اساس برگه های ثبت شده در سیستم تعبیر شود. به عبارت...

بیشتر بخوانید